แม้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าหนี้ด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอลในไตรมาส 4 ปี 65 ลดลง จนมาอยู่ที่ 2.73% มียอดหนี้ 4.99 แสนล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 2.77% แต่ระดับหนี้เอ็นพีแอล หรือหนี้เสียก็ยังคงอยู่สูง และกำลังจะทยอยเพิ่มขึ้นได้อีกในปีนี้

ดังนั้น แบงก์ชาติ สถาบันการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์ต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังมีคุณภาพดีไม่ให้กลายมาเป็นเอ็นพีแอล เพราะในปีนี้ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จนอาจกระทบต่อการชำระหนี้ของครัวเรือนได้ และดูแลลูกหนี้ที่ตกชั้นเป็นเอ็นพีแอลแล้วให้สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้ง

สำหรับแนวทางแก้ไขหนี้เสียเอ็นพีแอล หนึ่งในเครื่องมือสำคัญ คือ โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เริ่มเปิดบริการรับช่วยเหลือลูกหนี้เอ็นพีแอลมาตั้งแต่กลางปี 60 จนถึง ม.ค. 66 มียอดแล้ว 3.6 หมื่นราย คิดเป็น 1.05 แสนบัญชี เป็นมูลหนี้ 7,140 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการคลินิกแก้หนี้ ได้ปรับเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่มีสถานะเอ็นพีแอล (ค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป) ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 66 จากเดิมต้องเป็นเอ็นพีแอลก่อนวันที่ 1 ก.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 65
2.ต้องเป็นลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
3.หนี้เสียรวมไม่เกิน 2 ล้านบาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
4.หนี้เสียของบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี

เมื่อได้รับการสมัครเข้าร่วมแล้วจะได้รับดอกเบี้ย 3-5% ต่อปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข่ได้ที่ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือโทรฯ Call Center 1443

By admin