นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า กกรคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. มีมติให้ยกเลิกประกาศ กกร.ฉบับเดิม ที่กำหนดราคาหน้าโรงงาน น้ำตาลทรายขาวธรรมดา และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่ กก.ละ 19-20 บาท และขายปลีก กก.ละ 24-25 บาท รวมถึงคุมการส่งออก ที่กำหนดให้การส่งออกตั้งแต่ 1,000 กก.ขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อน

ทั้งนี้ ที่ประชุม กกร. จึงมีมติใหม่ โดยคงให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเหมือนเดิม และให้กำหนดเพียงราคาหน้าโรงงาน ที่ กก.ละ 21-22 บาท เท่านั้น ส่วนราคาขายปลีก ไม่ได้กำหนด แต่ผู้ค้าจะต้องขายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน อย่างกรณีของห้างค้าปลีก ค้าส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรขายไม่เกิน กก.ละ 26-27 บาท ส่วนร้านโชห่วย ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าในตลาดสด ขึ้นอยู่กับช่วงของการรับซื้อ ถ้ารับมาหลายต่อ ราคาก็อาจสูงขึ้นได้ รวมถึงดูระยะทางใกล้-ไกลสำหรับการขนส่ง หากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ราคาขายปลีกอาจสูงขึ้น

ขณะที่การส่งออก ไม่ต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในแล้ว เพียงแค่ให้แจ้งปริมาณส่งออก และปริมาณน้ำตาลคงเหลือในสต๊อก เพื่อให้กรมฯ สามารถติดตามดูแลปริมาณน้ำตาลในประเทศ ไม่ให้ขาดแคลน โดยคาดว่าประกาศฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ 15 พ.ย. นี้เป็นต้นไป โดยที่ประชุมยืนยันว่า น้ำตาลทรายในประเทศ ไม่ขาดแคลนแน่นอน และสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากนี้ หากระหว่างนี้ พบการเอาเปรียบผู้บริโภค การกักตุน หรือปฏิเสธการขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin